About

tc1ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı :  Tülin CANDEMİR 
Doğum Tarihi :  25 Mart 1968
Unvanı :  Öğretim Görevlisi
Öğrenim Durumu :  Yüksek Lisans 


 

ALAN ÜNİVERSİTE YIL
LİSANS Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü       Grafik Ana Sanat Dalı Gazi Üniversitesi 1991
YÜKSEK LİSANS Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazi Üniversitesi 1994

 

AKADEMİK

Öğretim Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 2014

Öğretim Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2013-2014

Öğretim Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 2001- 2013

Okutman, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, 1994-1999

YÜKSEK

1983-1993 Basın Aracılığı İle Yapılan Banka Reklamları, Ankara, 1994

İŞ

Grafik Tasarımcı; MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1999- 2001

Öğretmen; Milli Eğitim Bakanlığı, 1991-1994

Grafik Tasarımcı; Zet Tanıtım, Ajans Türk, Bora Ajans, Ajans İletim, Nurol Ajans, 1987-1991

ULUSAL

… Candemir, Tülin, “Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi”, Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı 10 Yıldır Tartışıyoruz, Bilim ve Sanat, İstanbul Kültür Üniversitesi, s.289-309, 10. Yıl Özel Derleme Kitabı, İstanbul, 2012

Candemir, Tülin, “İllüzyon – Gerçeğin Sorunsalı”, Yeni Dünya Düzeninde Sanat 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, s.299-309, 7-8 Haziran, Ankara, 2012

Candemir, Tülin, “Yanılsama / Gerçek Mekan” ,“(Illusion / Peal Space)”, VI Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Poster Bildiri, 8-11 Eylül, İstanbul, 2011

Candemir, Tülin, “Kent İletişimde Sanatsal Bir Aykırılık: Grafiti”, I. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, s.387- 396, 22-24 Aralık, İstanbul, 2008

… Candemir, Tülin, “Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi”, Mantık, Matematik ve Felsefe V. Ulusal Sempozyumu, Bilim ve Sanat, İstanbul Kültür Üniversitesi, s.167-183, 11-14 Eylül, Foça-İzmir, 2007

…Candemir, Tülin, “Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması; Milliyet Sanat Dergisi Örneği”, Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, İstanbul: Doğuş Üniversitesi, s. 52, 15-16 Kasım, İstanbul, 2007
… Candemir, Tülin, “İstanbul Bienali’nde Kimlik ve Aidiyat Sorunu”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, Poster Bildiri, 185-200, 18 – 20 Ekim, İstanbul, 2006 

ULUSLAR

Candemir, Tülin, “Cumhuriyet Sonrası Gelişen Çağdaş Türkiye’nin Görsel Kimlik Göstergeleri; Türk Grafik Tasarımından Örnekler” “(Visual Identity Indications of Turkey Which Has Developed After Republic; Examples From Turkish Graphic Design), V Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri, İspanya Oryantalistler Derneği, Türk-İspanyol İş Adamları Derneği ve Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Derneği, Poster Bildirisi, 09-13 Mayıs, Madrid-İspanya, 2011

Candemir, Tülin, “Türk-İran Sinema Afişlerinde Kültürel Yaklaşımlar” 38. ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kültürel Değişim, Gelişim ve Hareketlilik, Cilt I, s: 159-179, Ankara/Türkiye, 10-15 Eylül 2007

Candemir, Tülin, “Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Reklam Mecralarındaki Slogan Örnekleri ve Analizleri” UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cilt 2, 391-401, Konya/Türkiye, 2-5 Mayıs 2007

Candemir, Tülin, “Türk Sinema Afişlerinde Geleneksel Kültürel Göstergeleri” International Symposium of Traditional Arts, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Traditional Arts Department, İzmir, Cilt.2, 581-590, Türkiye, 16-18 Kasım 2006

Candemir, Tülin, “Çağdaş Teknolojinin Sanat Dallarına Etkileri Ve Yardımcı Yazılımlarla Bilgisayarda Resim Yapmak” 6 th International Educational Technology Conference, Department of Educational Sciences Eastern Mediterranean University Famagusta, Vol. 1, 357-365, North Cyprus, 19-21 Nisan 2006

 


SANATSAL ETKİNLİKLER

ULUSLARARASI

“Köprü” Digital Baskı Sergisi, 8 Eylül – 3Ekim 2005, Stuttgard Aalen Rahthaus Ausstellung, Aalen / Almanya

ULUSAL

“Hiç-lik” Digital Baskı Sergisi, 31 Ekim – 18 Şubat 2012 , İş Bankası İş Sanat Galeri, İzmir

“Yanılgı / Yanılsama / Gerçek II” Digital Baskı Sergisi, 05 – 16 Ocak 2011, VakıfBank Atakule Sanat Galerisi, Ankara

“Yanılgı / Yanılsama / Gerçek I” Digital Baskı Sergisi, 11 – 25 Haziran 2010, Art Park Sanat Galerisi, Antalya

“Işık Ülkesi” Digital Baskı Sergisi, 15 – 22 Nisan 2005, Sun Cafe Restaurant, Kaş /Antalya

“Eko” Digital Baskı Sergisi, 1 – 15 Ocak 2005, Resim Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu, Ankara,

“Antikite’nin Işığı & Mythos” Digital Baskı Sergisi, 21 Aralık 2 Ocak 2005, Milli Piyango Genel Müdürlüğü Talih Kuşu Sanat Galerisi, Ankara

“Antikite’nin Işığı’da” Digital Baskı Sergisi, 1 – 15 Temmuz 2004, Antalya Müzesi Sergi Salonu, Antalya

ULUSLARARASI

“Mekan ve Kültür”, VI.Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür

Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi, 8-10 Eylül 2011, İstanbul.

V. Uluslararası Türk Sanatları Sergisi (V. International Turkish Arts Exhibition), 21-24 Ekim 2010, Şam / Suriye

38. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, Arhavi Belediyesi 6-7-8 Ağustos 2010, Karma Sergi BMK sergi alanı, Arhavi / Artvin

İmece2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 22-31 Ekim 2009, Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir,

Mini Print, Resim Heykel Müzesi Derneği II. Uluslararası Özgün Baskı Sergisi, 11 Aralık 2006, Tophane-i Amire / İstanbul,  

ULUSAL

“Cumhuriyet Sergisi” 28 Ekim – 18 Kasım 2011, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Antalya,

“Cumhuriyet Sergisi” 2 Kasım – 10 Kasım 2010, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Antalya,

“Kadınlar Günü” 8 – 22 Mart 2010, Çekirdek Sanat Karma Sergisi, Ressamlar Derneği Sanatevi, İstanbul,

“Cumhuriyet Sergisi” 28 Ekim – 10 Kasım 2009, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10. Yıl Etkinlikleri, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Antalya,

“50. yılda Büyük Buluşma” Sergisi, 12- 27 Mart 2009, Marmara Üniversitesi 50. Yıl Etkinlikleri, Mustafa Kemal Kültür Merkezi, İstanbul,

“Cumhuriyeti Kutluyoruz” 29 Ekim 2008, Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Elemanları Sergisi, Olbia Sergi Salonu, Antalya,

“Cumhuriyeti Kutluyoruz” 29 Ekim 2007, Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Elemanları Sergisi, GSF Lobisi, Antalya,

67. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, 18 Ekim 2006, Resim ve Heykel Müzesi, Ankara,

65. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, 20 Eylül 2004, Resim ve Heykel Müzesi, Ankara,

A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Baskı Resim Sergisi, Antalya, 5 – 10 Aralık 2003

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elamanları Sergisi, Olbia Sergi Salonu 29 Ekim 2003 Antalya,

A. Ü.- G.S.F. Öğretim Elemanları Sergisi, 10 – 26 Aralık 2003, Mimarlar Odası Sanat Galerisi, Antalya,

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elamanları Sergisi, 2002, Mimarlar Odası Sanat Galerisi, Antalya

FESTİVAL

38. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, Arhavi Belediyesi 6-7-8 Ağustos 2010, Karma Sergi BMK sergi alanı, Arhavi / Artvin

Arhavi Festivali Dijital Baskı Resim Sergisi, Sergi Alanı, 20 – 22 Ağustos 2004, Arhavi-Artvin

39. Altın Portakal Film Festivali A. Ü.- G.S.F. Öğretim Elemanları Sergisi, 10-17 Ekim 2002, Mimarlar Odası Sanat Galerisi, Antalya

ÖZEL

“Yazı”, “Yanılgı 7”, 2 eser, İş Bankası İş Sanat Galeri, İzmir, 2012

“Emek”- “Yirik” 2 eser, VakıfBank Atakule Sanat Galerisi, Ankara, 2011

“Zafer”, 1 eser, Art Park Sanat Galerisi, Antalya, 2010

“Aydınlanma” 1 eser, Stuttgard Aalen Rahthaus Ausstellung, Aalen / Almanya, 2005

“İgnis I”, “Kutsal Ölüm”, “Işık”, “ İgnis II”, “Terra”, “MagicusI”, 6 eser, Kaş Kaymakamlığı /Antalya, 2005

“Çatışma” 1 eser, Antalya Müzesi, Antalya, 2004

GÜNCEL

Akdeniz Üniversitesi 04-08 Mayıs 2010 tarihleri arasında “13. Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği” kapsamında 06 Mayıs 2010 tarihinde “Fontopoly Performans Sanatı (Yazı Karakteri Oyunu)” gösterisi, Antalya

ÇALIŞTAY

“Kaleiçi – Antalya” Tanıtım Afişleri konulu Workshop, 20-22 Nisan 2009, Kaleiçi Gezisi – A.Ü. GSF Grafik Bölümü öğrencilerinin Atölye uygulamaları ve Sergi, Antalya

CREATIVE

Uterus transplantation from a deceased donor, 2013

Omer Ozkan, M.D.a, Munire Erman Akar, M.D.b, Okan Erdogan, M.D.c, Ozlenen Ozkan, M.D.b, Necmiye Hadimioglu, M.D.d

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028213007413

Acknowledgment and to Tulin Candemir, creative director, for editing.

MEDİKAL

Prof.Dr. Ömer ÖZKAN, Uterine Transplant – Rahim Nakli, Ms. Derya Sert, 2012

Prof.Dr. Ömer ÖZKAN – Face Transplant, Yüz Nakli, Mr. Turan Çolak, 2012

Prof. Dr. Ömer Özkan Face Transplant, Yüz Nakli, Mr. Uğur Acar, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=c0wGUE_H73s

PROJE

Akdeniz Üniversitesi Açık Hava Heykel Parkı ve Güzel Sanatlar Müzesi, 1. Uluslar arası
Heykel Sempozyumu Projesi, 2007 – 2008 Muratpaşa Belediyesi,
Akdeniz Üniversitesi ve Tre Tasarım ‘Kent Mobilyaları’ Tasarımları Projesi, Antalya, 2006-2007

ESER

“Cumhuriyet” afişi, Akademik Bilinç, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni, Sayı; 09, s.3, Aralık 2011

“Yanılgı / Yanılsama / Gerçek II” Dijital Baskı Resim Sergisi, ,VakıfBank Atakule Sanat Galerisi Ankara, Sergi Davetiye, Afiş ve Kataloğu, 2011

İmece2009 Uluslar arası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 22-31 Ekim 2009, Sergi Kataloğu, Eskişehir,

67. Devlet Resim ve Heykel Sergi Kataloğu, 2006

Resim Heykel Müzesi Derneği II. Uluslararası Mini Print Özgün Baskı Sergi Kataloğu, 2006

Eastern Mediterranean University 6. International Educational Technology Conference Proceedıngs, Bildiri Kitabı, 2006

Antalya Kaş Kaymakamlığı Turizm Haftası Broşürü ve davetiyesi, 2005

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Talih Kuşu Sanat Galerisi Digital Özgün Baskı Resim Sergisi Kataloğu ve davetiye-broşürü, 2005

65. Devlet Resim ve Heykel Sergi Kataloğu, 2004

39. Altın Portakal Film Festivali Sergi Kataloğu, 2002

GRAFİK

Akdeniz Üniversitesi Katalog tasarımı, 2013

“ENFEST 2013” Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Engelliler Festivali Logo, Afiş ve Billboard Tasarımı, 2013

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çarşamba Etkinlik Afişi Tasarımı, 2010

“Dört Mevsim” Ambalaj Kimyasal Maddeler Doğal Gıdalar Hayvancılık Makine Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. Amblem-Logo Tasarımı, 2008

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çarşamba Etkinlik Afişi Tasarımları, 2007

Akdeniz Üniversitesi Açık Hava Heykel Parkı ve Güzel Sanatlar Müzesi, 1. Uluslararası Heykel Sempozyumu Afiş, Davetiye, 2007 -2008

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat dalı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Resim Sergisi için Afiş ve Davetiye tasarımı, 2006

Akdeniz üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Kılavuzu, 2006

Digital Özgün Baskı Resim Sergisi Afiş Tasarımları, Ankara-Antalya ve Kaş, 2005

Konferans Afiş Tasarımları, Antalya, 2005

Eflatun Art-Camp için Broşür ve kartvizit tasarımı, 2005

“Beyzade” Restorantı için Logo Tasarımı, 2005

Duvar Resmi, Antalya, 2002

Sakarya Üniversitesi M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sempozyumu için afiş ve dosya tasarımları, 2000

Yrd. Doç. Dr. Nuri Baloğlu’nun “Etkili Sınıf Yönetimi” adlı ders kitabının Kapak Tasarımı, 2000

Prof. Dr. Zafer Bahceçi’nin “Evrim” adlı ders kitabını İllustrasyonları, 1999- Prof. Dr. Zafer Bahceçi’nin “Moleküler Biyoloji” adlı ders kitabını İllustrasyonları, 1995

Yeni Ankara Uğur Dershanesinin Kurumsal Kimlik Tasarımları ve İç Mimari Düzenlemesi, 1998

MEB Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Acar’ın Şiir Kitabı Kapak Tasarımları, 1996

Oxfort Üniversitesi yardımcı kitaplarından “Learn by Doing” adlı kitabın İllustrasyonları, 1993

Öğretmen Dünyası dergisinin Kapak Tasarımları, 1991

SEMİNER

“Gazete Sayfa Tasarımı/Sayfa Düzeni/Mizanpaj ve Antalya Yerel Gazete Ana Sayfa Çözümlemeleri” Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Antalya İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle “Yerel Medya Eğitim Semineri” kapsamında, Dedeman Otel, Antalya, 24 Kasım 2011

“Gelişen Teknolojinin Günümüz Sanatını Belirlemesi ve Yeni Resim Teknikleri”, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, 18 Eylül 2007

“1941-1981 yılları arasındaki Türk Sinema Afiş Tasarımdaki Gelişmeler, Örnekleri ve
Analizleri” Akdeniz Üniversitesi Grafik Bölümü, 25 Nisan 2007

“Bilgisayar Yazılımlarının Sanatsal Gelişimi ve Photoshop’ta Sanatsal Uygulamalar” Akdeniz Üniversitesi Grafik Bölümü,18 Nisan 2007

KONFERANS

Müzeler Haftası “Kadın İmgesinin Grafik Tasarımdaki Yeri” ,Antalya, 20 Mayıs 2005
Kaş Meis Cafe Bar Anneler Günü için “Grafik Tasarımında Kadın İmgesi”, Antalya, 7 Mayıs 2005

JÜRİLİK

Antalya Ticaret Odası “Logo ve Kurum Konkoru” Yarışması, 2010
Uluslararası Akdeniz Üniversitesi Şenlik Afişi Yarışması, 2007
Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Tre Tasarım ‘Kent Mobilyaları’ Projesi,
Billboard ve Afiş Tasarımı Yarışması, 2007
Gazipaşa Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması, 2007
Antalya Valiliği İl Planlama Koordinatörlüğü Avrupa Birliği Marta Projesi 112 Acil Çağrı
Numarası Logo ve Slogan Tasarımı, 2006
Uluslararası Akdeniz Üniversitesi Şenlik Afişi Yarışması, 2006
Uluslararası Akdeniz Üniversitesi Şenlik Afişi Yarışması, 2005

KORDİNATÖRLÜK

Farabi Bölüm Koordinatörlüğü, A.Ü. GSF. Grafik Bölümü, Antalya, 2011
Socrates-Erasmus bölüm Koordinatörlüğü, A.Ü. GSF. Grafik Bölümü, Antalya, 2005
Gazipaşa Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması Şartnamesi, 2007
Ambalaj Tasarımı ile ilgili Bilirkişilik, 2005

LİSANS

Bünyamin Aşkın, “(2000-2012) Türk Sinema Afişlerinde Kültürel Yaklaşımlar” 2012 Antalya
Bayram Armutcu, “Stop Motion Yapımı; Nightmare Before Christmas Örneği” 2011 Antalya
Çimen Sağdıç, “ Doğal Hayatı Koruma Vakfı (World Wildlife Fund) Reklam Kampanyası”, 2011 Antalya
Hilal Okumamış “Dijital Sanat Fotografik Alanında Dijital Baskı Tekniğiyle Ego Kavramının Reklam Afişlerindeki Yansımaları ve Öneriler” 2010 Antalya
Didem Aydın “OZ BÜYÜCÜSÜ” Masal Kitabının İllustrasyonları, Kitap Tasarımı ve Tanıtım Kampanyası, 2009 Antalya
Özlem Kaçmaz “Uluslar arası Engelliler Vakfı (UEV) Reklam Kampanyası, 2009, Antalya
Nilay Özçelik “SÜPREM Balık Firmasının Reklam Kampanyasının Oluşturulması ve İllustrasyon Tekniği ile Yorumlanması, 2008, Antalya
Duygu Uluçay “FONTEL Telefon Hattı Reklam Kampanyalarında İllustrasyon ve Karakter Tasarımlarının Kullanılması” 2008, Antalya
A.Gökhan Gür “A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi PİKTOGRAM’larının Tasarımı, 2007, Antalya
Selin Köseoğlu “CWSHWEAR Firmasının Tişört İllüstrasyon Tasarımlarının Endüstriyel-Kurumsal Reklamlarının Oluşturulması” 2007, Antalya
Sercan Kasapoğlu “Yayın İllüstrasyonları Doğrultusunda Tram Yayınevi’nin Tasarımlarının Oluşturulması ve Kurumsal Reklamları” 2007, Antalya

BASIN

Schwabısche Post, “Freundschaft im hellen Licht der Gegenwart” Donnerstag, September 2005, Seite 15
Stadt Aalen, AALENER NACHRICHTEN/İPF-UND JAGST-ZEITUNG, Dienstag, 6. September 2005 /Nr.206
SCHABISCHE POST, GMÜÜNDER TAGESPOST, Ausstellungen 2. September bis 9. September 2005, Seite 3.
STADT AALEN& EXTRA, AALENER NACHRICHTEN/İPF-UND JAGST- ZEITUNG, fREİTAG, 9. September 2005 /Nr.209

http://tulincandemir.com/

http://www.byegm.gov.tr/dis-basinda-turkiye.aspx?d=26.11.2011&act=2&ahid=37663

http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,5007/sayfa-2.html

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=34&l=1&modPainters_artistDetailID=946

http://www.issanat.com.tr/tr/etkinlik/sergi/20120201/gulten-altun-tulin-candemir/

http://www.issanat.com.tr/tr/etkinlik/arsiv/sergi/

http://www.haber365.com/Haber/VakifBanktan_Cagdas_Sanat/

http://www.sondakika.com/haber-cagdas-sanat-vakifbank-ile-canlaniyor-2448302/

http://www.artpark.com.tr/main.php?module=deytawebsite&page=pgcontent&lang=tr&bkcontent.id=25389

http://moca.virtual.museum/autogallery2012/autogallery_candemir/

http://moca.virtual.museum/autogallery2012/autogallery_candemir/index.asp?mode=slideshow&CurrentPic=5

http://www.medya73.com/siradisi-bir-sergiyanilgiyanilsamagercek-haberi-253102.html

http://arhavizyon.com/tulin-candemirden-yaniligi

http://www.atso.org.tr/detay/2/3/49/112/atso-kurumsal-kimligini-yeniliyor.html

http://www.atso.org.tr/detay/2/1/45/158/atso-kurumsal-kimlik-konkuru-sonuclandi.html

http://www.sondakika.com/haber-antalya-akdeniz-universitesi-nde-sira-disi-bir-2105130/

http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,5007/sayfa-2.html

http://www.akdenizmanset.com/root.vol?title=dijital-teknoloji–tablolara-yansidi&exec=page&nid=54738

http://www.ajansbir.com/haber-37968-37968-37968-Gencler_13_Uluslararasi_Akdeniz_Genclik_Senligi_ile_Cosuyor.html

http://www.merhaba.info/

http://www.aalen.de/sixcms/media.php/93/kw36_2005.pdf

www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/anadoluyahaberler-yeni/2005/nisan/ah_12_04-05.htm-251k

http://www.aalen.de/sixcms/media.php/93/kw36_2005.pdf

http://www.aalen.de/sixcms/detail.php?id=37909&_bereich=6

http://www.aalen.de/sixcms/detail.php?id=38018&_bereich=6

http://www.aalen.de/sixcms/media.php/93/kw35_2005.pdf

http://www.aalen.de/sixcms/detail.php?id=38043&_bereich6

http://www.aalen.de/sixcms/detail.php?id=37911&_bereich6

www.aalen.de/sixcms/media.php/90/jahresbericht_2005.pdf

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=34&l=1&modPainters_artistDetailID=946

http://www.rhmd-printmaking.org/galeri.php?galeri_id=5&altgaleri_id=9

http://www.vakifbank.com.tr/kultur-sanat.aspx

http://sanatkop.com/index.php/tulin-candemir/

http://www.sondakika.com/haber-cagdas-sanat-vakifbank-ile-canlaniyor-2448302/

http://sergirehberi.com/sergi.asp?q=GUNCEL+SERGILER&filttip=1&il=3